Väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus

Teostame täpselt KredExi nõuetele vastava kütteprojekti.
Kütteprojekt on toetuse saamise üheks tingimuseks. Samuti on vaja projekti küttesüsteemi paigaldajal ning kohalikul omavalitsusel Ehitisregistri keskkonnas kütteallika muutmiseks.

Projekti koostamise ajakulu sõltub palju Kliendist. Projekti jaoks vajalikud lähteandmed peab esitama hoone Omanik. Mida kiiremini saame lähteandmed, seda kiiremini valmib projekt.
Kui Klient saab kõik lähteandmed kokku, siis valmib kütteprojekt üldjuhul 2-3 tööpäeva jooksul.

Vajalikud lähteandmed on:
- hoone arhitektuurne projekt (korruste plaanid, fassaadide vaated, lõike joonis ning asendiplaan). Kiirema kütteprojekti valmimise tagab, kui nimetatud joonised on AutoCADi (.dwg) failis. Tihtilugu vanematel hoonetel digitaalsel kujul joonised puuduvad. Sellisel juhul tuleks nimetatud joonised paberkandjalt sisse skanneerida ja saata pdf kujul.
- info hoone akende kohta. Akende U arv ( U arv on välja toodud paigaldatud akende hinnapakkumises) või akende kohta kirjeldus (mis aastal paigaldatud, mitme kordne pakett, kas argoonitäitega või mitte).
- info hoone välispiirete kohta (katuslagi, välisseinad, põrandad pinnasel). Mis materjalist, kui mitu mm soojusisolatsiooni paigaldatud on?
- kas hoones on vesipõrandküte, radiaatorküte või nende kombineeritud küte?
- mis on olemasolev kütteallikas ning mis on olnud kasutatav kütus? Kui on teada, siis esitada viimase täisaasta kütuse kogus.
- saata fotod olemasolevast küttesõlmest ning planeeritava uue seadme asukohast.

Jääme ootama Teie lähteandmeid ning KredExi kütteprojekti hinnapäringuid emaili teel info@emenergiamargis.ee

LISAINFO:
Toetuse taotlemiseks KredExi koduleheküljel vajuta siia.

Samal teemal artikleid lugemiseks leiab siit:
Kredex avab uue ahjutoetuse uue vooru: eksperdid selgitavad, millist küttesüsteemi eelistada

Riik eraldab väikeelamute korrastamiseks 28 miljonit eurot
Ahjutoetuse uus voor avaneb lähikuudel, eelisjärjekorras toetatakse väiksema sissetulekuga kodusid